کلینیک دندانپزشکی قلهک

بهترین سن مراجعه به دندانپزشکی اطفال

24 خرداد 1400

لمینیت دندان چیست؟

29 فروردین 1400

دندانپزشکی با بیهوشی

دندانپزشکی با بیهوشی

22 فروردین 1399

بخش تخصصی دندانپزشکی اطفال

بخش تخصصی دندانپزشکی اطفال

05 دی 1398

بخش تخصصی جراحی فک و صورت

بخش تخصصی جراحی فک و صورت

05 دی 1398

بخش تخصصی جراحی لثه

بخش تخصصی جراحی لثه

05 دی 1398

بخش تخصصی ارتودنسی

بخش تخصصی ارتودنسی

05 دی 1398

بخش تخصصی پروتز

بخش تخصصی پروتز

05 دی 1398

بخش ویژه مشاوره بیماران دهان و دندان

بخش ویژه مشاوره بیماران دهان و دندان

05 دی 1398

بخش تخصصی درمان ریشه دندان

بخش تخصصی درمان ریشه دندان

05 دی 1398

بخش ویژه تشخیص کلینیک قلهک

بخش ویژه تشخیص کلینیک قلهک

05 دی 1398

بخش آموزش مراقبت های بهداشتی و خدمات پیشگیرانه

بخش آموزش مراقبت های بهداشتی و خدمات پیشگیرانه

05 دی 1398

دندانپزشکی بیماران خاص

دندانپزشکی بیماران خاص

06 آبان 1398