مجله دندانپزشکی کلینیک قلهک

مطالب موجود برای 'کرونا و دندانپزشکی'

انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی در دوران شیوع کرونا در کلینیک قلهک

انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی در دوران شیوع کرونا در کلینیک قلهک

24 فروردین 1399

هفت نکته مهم درباره ویروس کرونا و درمان های دندانپزشکی

هفت نکته مهم درباره ویروس کرونا و درمان های دندانپزشکی

14 فروردین 1399