دندانپزشکان و کادر تخصصی کلینیک دندانپزشکی قلهک

خانم دکتر نرگس قراگوزلو دندان پزشک عمومی

  • فارغ التحصیل پروتزهای دندانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • فارغ التحصیل دکتری دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
,
 

سوال خود را از خانم دکتر نرگس قراگوزلو بپرسید

0

Website

در حال حاضر هیچ پرسشی ثبت نشده است. سوال خود را از خانم دکتر نرگس قراگوزلو بپرسید و پاسخ ایشان را دریافت کنید