مجله دندانپزشکی کلینیک قلهک

اخبار کلینیک

کلینیک دندانپزشکی قلهک به عنوان معین وزارت بهداشت در  دوران کرونا باز است

کلینیک دندانپزشکی قلهک به عنوان معین وزارت بهداشت در دوران کرونا باز است

08 اردیبهشت 1399

انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی در دوران شیوع کرونا در کلینیک قلهک

انجام درمان های اورژانس دندانپزشکی در دوران شیوع کرونا در کلینیک قلهک

24 فروردین 1399

راه اندازی پرتال جدید کلینیک دندانپزشکی قلهک

راه اندازی پرتال جدید کلینیک دندانپزشکی قلهک

02 بهمن 1397